تبلیغات
science - مطالب فیزیک
دوشنبه 28 دی 1388

پلاسما

   نوشته شده توسط: فرزان    نوع مطلب :فیزیک ،

پلاسما و خورشید

پلاسما حالت چهارم ماده گاز ی سوزان وشبه خنثی   است .اگر چه هیچ گذار
 فازسریعی بین حالت گاز خنثی وپلاسما وجود ندارد ولی چون   برخوردها ی
شدید گرمای ی ،   همه یا بسیار ی از اتم ها ی گاز خنثی را به یون ها ی مثبت و
الکترون ها تجزیه میکند در سال ۱۸۷۹به پیشنهاد  فیزیکدان انگلیسی سر ویلیام
کروکس ، به این گازها حالت چهارم ماده گفته شد
خورشید خورشید منظومه شمسی مانند یک کره پلاسمایی کاملا یونیزه است
(عمدتا هلیوم و هیدروژن) خورشید درواقع سرمنشاء تمام پلاسماهای طبیعی
اطراف زمین است مانند  بادهای خورشیدی  ودر مگنتوسفر شفق قطبی- کمربند
وان آلن.  
 
علت عدم وجود پلاسما در زمین:
 
  در دمای اتاق 300یعنی  درجه میزان یون شدگی برای هوا حدود 10 به توان 122
- است که قابل چشم پوشی است .
  
ولی اگر دمایی مانند دمای بالای جو یا ستاره ها در این چگالی گازهای یونیده
بسیار بیشتر از چگالی گازهای خنثی خواهد بود
 ess.nrcan.gc.ca
میزان یون شد گی یک گاز به دما بستگی دارد


دوشنبه 28 دی 1388

بازتابندگی خورشید

   نوشته شده توسط: فرزان    نوع مطلب :فیزیک ،زمین شناسی ،

بازتابندگی خورشید

 

 


ادامه مطلب

برچسب ها: بازتابندگی ،