تبلیغات
science - sonami

 

        سونامی   

سونامی:

سونامی ( به صورت سو-نا-می-یا تسو-نا-می تلفظ می شود ) پدیده ای طبیعی است و شامل یك سری از امواج می باشد و زمانی ایجاد می شوند كه آب دریاچه یا دریا ، به سرعت در مقیاس توده ای جا به جا شود. زمین لرزه ، زمین لغزش ، فورانهای آتشفشانی و برخورد شهابسنگ های بزرگ ، همگی پتانسیل ایجاد سونامی را دارند. اثرات سونامی از غیر قابل توجه تا بسیار مخرب در تغییرند.

واژه سونامی ، از زبان ژاپنی گرفته شده و به معنای بندر ( سو ) و موج ( نامی ) است. این واژه ، توسط ماهیگیرانی به وجود آمده كه به بندر برمی گشتند تا به مناطق اطراف بندر تخریب شده برسند اگر چه آنها از وجود موج در آبهای آزاد اطلاعی نداشتند. در اقیانوسهای عمیق ، سونامی رخدادی زیر سطحی نیست. و دامنه ای ( ارتفاع موج ) بسیار كوچك وطول موجی بسیار بلند دارد ( اغلب طول آنها صدها كیلومتر است ) و به همین علت است كه در دریا قابل توجه نیستند و در اقیانوس تنها، امواجی گذرا را تشكیل می دهد.

سابقا به سونامی ، امواج مدی گفته می شود زیرا هنگامی كه به خشكی نزدیك می شوند بیشتر ویژگی مدهای شدید پیشرونده را دارند تا امواج قله ای كه در اثر عملكرد   باد روی اقیانوس ایجاد می شوند ( و برای مردم آشناتر می باشند ). اما از آنجا كه این امواج در واقع مربوط به مد نیستند ، این واژه را اشتباه می دانند و كاربرد آن توسط اقیانوس شناسان منسوخ شده است.

علل:

سونامی، در اثر هر نوع آشفتگی و اختلالی كه به سرعت توده بزرگ از آب را جا به جا كند، مثل زمین لرزه ، فوران آتشفشانی ، زمین لغزش یا برخورد شهابسنگ ایجاد می شوند. هر چند رایج ترین علت آن ، زمین لرزه زیر دریایی است. زمین لرزه ای كه خود برای ایجاد سونامی بسیار كوچك است ، می تواند باعث آغاز زمین لغزشی زیر دریایی شود كه خود توانایی ایجاد سونامی را دارد.

سونامی ها ، هنگامی ایجاد می شوند كه بستر دریا ، به طور تاگهانی دگر شكل شده و به طور عمودی آب رویی را جا به جا كند.چنین حركات عمودی بزرگی در پوسته زمین،در مرز ورقه ها رخ می دهد.زمین لرزه های فرورانش،در ایجاد سونامی موثر هستند و در جایی رخ می دهندكه ورقه های چگال اقیانوسی،طی فرآیندی كه فرورانش نامیده می شود،به زیر ورقه های قاره ای رانده می شوند.

زمین لغزشهای زیر دریایی،كه گاهی اوقات در اثر زمین لرزه های بزرگ آغاز می شوند،هم مانند ریزش ساختمانهای آتشفشانی می توانند همانطور كه رسوب و سنگها به سمت پایین رانده می شوند و مجددا در بستر دریا آشفته می شوند،ستون آب بالایی را آشفته می كنند.به طور مشابه،فوران آتشفشانی شدید زیر دریا هم ستون آب را به بالا رانده و سونامی ایجاد می كند.

هنگامی كه توده آب جابه جا شده،تحت تاثیر گرانش حركت می كند تا مجددا به حالت تعادل خود برگردد و مانند موج های روی استخر، در اقیانوس پراكنده می شود،امواج تشكیل می شوند.

در سال 1950 كشف شد كه سونامی های بزرگ كه معتقد بودند در اثر زمین لغزش،عملكرد فورانهای آتشفشانی و برخورد شهابسنگها به وجود می آیند،همانطور كه انرژی حاصل از آن آوارهای ریخته یا فوران به آبی كه آوارها در آن ریخته منتقل می شود،به سرعت حجم زیادی از آب را جابه جا می كند.سونامی هایی كه بر اثر این مكانیزمها تشكیل می شوند،برخلاف سونامی های گستره آرام كه در اثر زمین لرزه ایجاد می شوند،به سرعت از بین رفته و چون منطقه كوچكی از دریا را تحت تاثیر قرار می دهند،به ندرت خطوط ساحلی دور از منطقه فشار را تحت تاثیر قرار می دهند.اما،این امواج می توانند به صورت محلی،امواج بسیار بزرگتری را ایجاد كنند مانند مگا سونامی خلیج لیبتویا كه موجی حدود 150-50 متر را ایجاد كرد و 524 متر بالای كوههای محلی رسید.

 

ویژگیها:

تصور غلطی وجود دارد كه سونامی ها،مانند امواج حاصل از باد یا امواج بادی(كه هوا پشت آنهاست مثل امواجی كه در جشن قرن نوزدهم وودكات ایجاد شدند)رفتار می كنند.در حقیقت،سونامی،به صورت سطح آب جدید و بالاتر درك شده است كه به صورت طبقه یا طبقاتی از آب ظاهر می شود.لبه پیشرونده سونامی شبیه موج شكن است اما به طور متفاوتی رفتار می كنند. بالا آمدن سریع سطح آب دریا،همراه با وزن و فشار اقیانوس كه در پشت آن است،نیروی بسیار بیشتری را ایجاد می كند.

اگر چه اغلب به سونامی،امواج مدی گفته می شود،اما سونامی شبیه گفته عموم كه » موجی عادی و فقط بسیار بزرگتر« نیست.در عوض،بیشتر شبیه مدی پیشرونده بی پایان است كه راهش را از اطراف و از میان هر سدی باز می كند.قسمت عمده خسارات،در اثر توده آب عظیمی ایجاد می شود كه در پشت جبهه موج اولیه قرار دارد،به طوریكه ارتفاع دریا به سرعت بالا می آید و سیل ، مناطق ساحلی را به شدت فرا می گیرد. وزن خالص آب ، به اندازه ای است كه اجسام موجود در مسیرش را ساییده  و اغلب ساختمانها را روی پی شان می اندازد و زمین را تا سنگ بستر می شوید. اجسام بزرگ مثل كشتیها و تخته سنگها هم قبل از فرونشست سونامی ، چندین مایل به درون خشكی حمل می كند.

عملكرد سونامیها ، بسیار متفاوت با خیزآب است. سونامی ، پدیده ای است كه در كل عمق اقیانوس ( اغلب به عمق چند كیلومتر ) حركت می كند نه در سطح آن ، بنابراین سونامی درای انرژی بسیاری است كه با سرعت بسیار زیادی منتشر می شود و می تواند با كاهش انرژی بسیار اندكی ، مسافتهای بسیار دور را در اقیانوس بپیماند. سونامی می تواند در فاصله هزاران كیلومتر از منشا ، موجب خسارات شود بنابراین ممكن است بین زمان تشكیل آن و زمان اثر گذاری آن روی ساحل ، چندین ساعت وقفه باشدو موج لرزه ای مدت زمانی طولانی بعد از اینكه در اثر رویدادی شكل گرفت،به ساحل برسد.اگر چه كاهش انرژی اندك است،اما همانطور كه موج منتقل می شود،كل انرژی در محیطی بیشتر و بیشتر پراكنده می شود،بنابراین همانطور كه توان فاصله از منشامعكوس می شود،انرژی هر فنر خطی در موج كاهش می یابد.این معادله دو بعدی قانون مربع معكوس در سه بعد است.

در آبهای آزاد،سونامی ها،دوره ای بسیار طولانی(زمان لازم برای اینكه قله موج بعدی،بعد از موج قبلی از یك نقطه بگذرد)،از چند دقیقه تا چند ساعت و طول موجی بسیار بلند،بیش از چند صد كیلومتر دارند(آنرا با امواجی كه توسط باد ایجاد شده در ساحل دیده می شوند،مقایسه كنید كه توسط طوفانهای دوردست ایجاد شده اندو به طور منظم،یك موج بعد از دیگری با دوره ای حدود 10 ثانیه و طول موج 150 متر در آن می چرخند).ارتفاع واقعی موج سونامی در آبهای آزاد،اغلب كمتر از یك متر است كه اغلب برای افراد روی كشتی قابل تئجه نیست.انرژی سونامی،در كل ستون آب تا بستر دریا منتقل می شود برخلاف امواج سطحی كه تنها به عمق 10 متری می رسند.

این امواج،با سرعت500 تا 1000 كیلومتر بر ساعت در اقیانوس حركت می كنند. هنگامی كه موج به خشكی نزدیك می شود،دریا كم عمق می شود و موج مسافت بیشتری را طی نمی كند بنابراین شروع به تجمع یافتن می كند.جبهه موج پرشیب تر و بلندتر می شود و فاصله میان قله های موج كم می شود.در حالی كه شخص در سطح آبهای عمیق نمی تواند سونامی را ببیند،موج همانطور كه به خطوط ساحلی نزدیك می شود فشرده شده و ارتفاع آن به 30 متر یا حتی بیشتر افزایش می یابد.فرآیند پرشیب شدن موج،شبیه شكافتن شلاق نوك تیزشونده است.همانطور كه موج به سمت پایین می رود،انرژی در مواد كمترو كمتری قرار می گیرد و سپس هنگامیكه مواد انرژی را دریافت می كنند به شدت حركت می كنند . هنگامی كه نسبت میان عمق آب و طول موج آن خیلی كوچك باشد،موج،تبدیل به موج آبهای كم عمق می شودو از آنجایی كه سونامی،طول موج بسیار بزرگی دارد(صدها كیلومتر)،حتی در آبهای عمیق اقیانوسهای آزاد هم به صورت موج آبهای كم عمق عمل می كند.موجهای آبهای كم عمق،با سرعتی معادل ریشه دوم حاصل ضرب شتاب گرانش(8/9 متر بر مجذور ثانیه)در عمق آب حركت می كنند.مثلا ، در اقیانوس آرام،كه عمق آب حدود 4000 متر است،سونامی با سرعت 200 متر بر ثانیه(720 كیلومتر بر ساعت یا 450 مایل در ساعت)حركت می كنند و حتی در مسافتهای طولانی،كاهش انرژی اندك است.در عمق 40 متری آب،سرعت 20 متر بر ثانیه(حدود 72 كیلومتر بر ساعت یا 45 مایل بر ساعت)است كه بسیار كمتر از سرعت موج در اقیانوسهای آزاد است اما سونامی،از محل منشا،به سمت خارج منتشر می شود،بنابراین سواحلی كه در سایه خشكی های متاثر از سونامی قرار دارند،معمولا امن هستند.اما ممكن است امواج سونامی،در اطراف توده های خشكی،شكسته و پخش شوند(همانطور كه در این انیمیشن سونامی اقیانوس هندنشان داده شده كه امواج به سریلانكا و هند می رسند).به علاوه امواج سونامی نباید متقارن باشند. امواج سونامی،بسته به طبیعت منطقه منشا و جغرافیای مجاور،در یك جهت قویتر از جهت دیگر هستند.

ویژگیهای جغرافیای محلی،می توانند منجر به تشكیل سیچ یا امواج برجسته و بلندی شوند كه سبب تشدید خسارات ساحلی می شوند.مثلا در مورد سونامی ای كه در اول آوریل 1946 ،به هاوایی رسید،وقفه میان جبهه های موج 15 دقیقه بود. دوره رزونانت طبیعی خلیجهیلو،حدود 30 دقیقه است. این بدان معناست كه هر موج ثانویه،با حركت در خلیج هیلو،سیچی را در خلیج ایجاد می كند. در نتیجه، هیلو،نسبت به مكانهای دیگر هاوایی،خسارات بیشتری را متحمل شد و در آنجا ارتفاع سونامی / سیچ به 14 متر رسید و 159 نفر از ساكنین آن منطقه را كشت.

هشدارها و پیشگیری:

در مواردی كه لبه پیشروی موج سونامی در حضیض است،دریا،قبل از رسیدن موج،از ساحل عقب نشینی می كند.اگر شیب قاره كم عمق باشد،این عقب نشینی بیش از چند صد متر خواهد بود.ممكن است افرادی كه از خطر بی اطلاع هستند،به علت كنجكاوی یا برای جمع كردن ماهی از روی بستر رخنمون یافته دریا،در ساحل باقی بمانند.

در مواردی كه لبه پیشرونده سونامی در نخستین قله آن است،امواج بعدی،منجر به سیل گرفتگی بیشتری می شوند.آموزش در مورد سونامی بسیار مهم است تا معلوم شود كه وقتی سطح آب،در وهله اول پایین می آید،خطر هنوز برطرف نشده است.

در مناطقی كه خطر سونامی بالاست،برای پیش بینی سونامی و هشدار دادن به مردم،از سیستم های هشدار سونامی استفاده می شود. در سواحل غربی ایالات متحده،كه پتانسیل وقوع سونامی های اقیانوس آرام وجود دارد،علایم هشدار دهنده،به مردم هشدار می دهد تا رخداد سونامی در حال وقوع را نشان می دهد.

اگر چه جلوگیری از وقوع سونامی امكان پذیر نیست،اما در بعضی از كشورها مستعد سونامی،اندازه گیری های انجام شده تا خسارات ایجاد شده در ساحل را كاهش دهد.ژاپن،برنامه گسترده ایاز ساخت دیوارهای سونامی با ارتفاع بیش از 5/4 متر(5/13 فوت)را در جلوی مناطق ساحلی پر جمعیت اجرا كرده است.در مكانهای دیگر،برای هدایت آب حاصل از سونامی،دروازه های سیلابی و كانالهایی ساخته شده است.اما چون اغلب سونامی ها،بلندتر از این سدها هستند،اترگذاری آنها زیر سوال است.مثلا،سونامی ای در 12 جولای 1993 به هكایدو برخورد كرد،امواجی به ارتفاع 30 متر(100 فوت)ایجاد كرد كه به بلندای یك ساختمان 10 طبقه است.اگر چه شهر بندری آئونا،كاملا توسط دیوارهای سونامی محصور شده بود،امواج روی دیوارها را گرفته و كل ساختارهای چوبی منطقه را تخریب كردند.ساخت این دیوارها،كاهش ارتفاع سونامی ها موفقیت آمیز بوده اما مانع از تخریب و تلفات نشده است.

سونامی های گذشته:

سونامی ها،در اقیانوس آرام،فراوان رخ می دهند اما پدیده ای جهانی می باشند.در هر جایی كه توده های عظیمی از آب یافت می شود،كه شامل دریاچه های خشكی هم می باشد،وقوع سونامی امكان پذیر است.

هر یك سونامی های زیر در مقاله مربوط به خودشان هم توصیف شده اند كه گاهی اوقات توصیف آنها در این مقالات بیشتر هم می باشد:

6100 قبل از میلاد و پیش از آن:

در اقیانوس اطلس شمالی،لغزشهای استوارگا،یك سری از حركات ناگهانی و زیر دریایی خشكی ها بودند كه طی دوره ای چند ده ساله رخ دادند.

1650 قبل از میلاد-سانتورینی:

در زمان بین 1650 قبل از میلاد تا 1600 قبل از میلاد(كه هنوز مورد تردید است)جزیره آتشفشانی یونان،سانتورینی فوران كرد و سونامی ای به ارتفاع 100 تا 150 متر راایجاد كرد كه ساحل شمالی كرت،در 70 كیلومتری(45 مایل)دورتر را تخریب كرد و در امتداد ساحل شمالی كرت،هر نوع قایقی از ناوگان مینوان را نابود كرد.سانتورینی به احتمال زیاد،منشا داستان ادیبانه آتلانتیس پلاتوست و بعضی از دانشمندان معتقدند كه همان سیلاب عظیمی كه در متون یهودی،مسیحی و اسلامی ثبت شده خبر می دهد.

1755 لیبسبون،پرتغال

دهها هزار نفر از پرتغالی هایی كه از سونامی عظیم 1755 لیبسبون نجات یافتند،در اثر سونامی ای كه نیم ساعت بعد،به دنبال سونامی اول به وقوع پیوست،كشته شدند.بسیاری از مردم شهر كه از بخشهای آب نمای ساختمان فرار كردند،معتقدند كه این منطقه از آتش سوزی و ریزش آوار در نتیجه پس لرزه ها در امان است.قبل از اینكه دیوار بزرگ آب با بندر برخورد كند،آب عقب نشینی كرده و محموله های رها شده در دریا و كشتیهای شكسته و غرق شده از یاد رفته را آشكار می كند.زمین لرزه،سونامی و آتش سوزی بعد آن،بیش از یك سوم جمعیت لیبسبون را كه قبل از زمین لرزه 275000 نفر بود،كشت.یادداشتهای تاریخی مربوط به اكتشافات واسكوداگاما و دریانوردان دیگر از بین رفتند و ساختمانهای بیشماری خراب شدند(كه بیشتر نمونه های معماری مانولین پرتغالی را هم شامل می شد).اروپایی های قرن هجدهم،سعی كردند تا از طریق سیستمهای مذهبی و منطق اعتقادی خود این بلای طبیعی را درك كنند.فلاسفه افكار،به ویژه ولتایر،درباره این رخداد نوشتند.مفهوم فلسفی والا،كه توسط فیلسوفی به نام امانوئل كانت در مشاهداتی روی احساس زیبایی و برتری توصیف شده است،در بخشی از تلاشها،از وحی و الهام استفاده می كند تا شرارت زمین لرزه و سونامی لیبسبون را دریافت و درك كند.

بسیاری از جانوران،قبل از رسیدن آب،خطر را حس كرده و به سرزمینهای مرتفعتر فرار كردند.زمین لرزه لیبسبون،نخستین مورد ثبت شده این پدیده در اروپاست.این پدیده،در زمین لرزه 2004 اقیانوس هند،در سریلانكا هم مشاهده شد.بعضی از دانشمندان معتقدند كه جانوران قادرند امواج ریلای حاصل را از زمین لرزه را،چند دقیقه یاچند ساعت قبل از این كه سونامی به ساحل برسد،حس كنند.

1883 فوران انفجاری كراكاتوا:

جزیره آتشفشانی كراكاتوا در اندونزی،در سال 1883 ،به طور ویران كننده ای فوران كرد و اتاق ماگمایی زیرزمینی خود را تا حدی خالی كرد در نتیجه قسمت عمده زمین روی آن و بستر اقیانوس به درون آن ریزش كرد.در نتیجه این فوران،یك سری از امواج سونامی بزرگ ایجاد شدند كه بعضی از آنها به ارتفاع بیش از 40 متر بالای سطح دریا رسیدند.امواج سونامی در سرتاسر اقیانوس هند،اقیانوس آرام،ساحل غربی آمریكا،آمریكای جنوبی و حتی در كانال انگلیس مشاهده شدند. در سواحل جاوه و سوماترا،سیلاب دریایی چندین مایل به درون خشكی نفوذ كرد و سبب چنان تلفاتی شد كه در یك منطقه هیچكس مجددا ساكن نشد اما به حالت جنگلی در آمد و امروزه منبع طبیعی اجونگ كولون است.

1946 سونامی:اقیانوس آرام:

سونامی حاصل از زمین لرزه جزیره آلئوتیان كه 165 نفر را در هاوایی و آلاسكا كشت منجر به ایجاد سیستم هشدار سونامی شد كه در سال 1949 ،برای كشورهای منطقه اقیانوس آرام تاسیس شد.

1960 سونامی شیلی:

زمین لرزه بزرگ شیلی،با بزرگای 5/9 ،بزرگترین زمین لرزه ای است كه تاكنون ثبت شده كه در ساحل جنوبی شیلی مركزی رخ داد و یكی از مخربترین سونامی های قرن بیستم را ایجاد كرد.این سونامی در كل گستره اقیانوس آرام منتشر شد و امواجی ایجاد كه ارتفاع آنها به بیش از 25 متر می رسید.هنگامی كه سونامی،تقریبا22 ساعت بعداز زمین لرزهبه اوناگاوای ژاپن رسید،ارتفاع موج در بالای مدهای بلند،3 متر بود.تعداد افرادی كه در اثر زمین لرزه و سونامی بعد از آن كشته شدند،بین 490 تا 2290 نفر تخمین زده شد.

1964 سونامی گودمزایدی:

بعد از زمین لرزه گود مزایدی بابزرگای 2/9 ،سونامی،آلاسكا،بریتیش كلمبیا،كالیفرنیا و شهرهای ساحلی شمال غرب اقیانوس آرام را درنوردیدو 122 نفر راكشت. ارتفاع سونامی بیش از 6 متر بود و 11 نفر را در فاصله ای دور،در كرسنت سیتی كالیفرنیا از بین برد.

2004 سونامی اقیانوس هند:

زمین لرزه 2004 اقیانوس هند با بزرگای 0/9 ،باعث ایجاد امواج كشنده سونامی در 26 دسامبر 2004 شد كه بیش از 000/310 نفر را از بین برد(فقط در اندونزی،بیش از 000/220 نفر كشته شدند)كه این سونامی را كشنده ترین سونامی ثبت شده در تاریخ ساخت. سونامی افرادی را كه در مجاورت زمین لرزه در اندونزی،تایلند و ساحل شمالی-غربی مالزی بودندتا افرادی كه هزاران كیلومتر دورتر در بنگلادش،هند،سریلانكا و مالدیو و حتی سومالی،كنیا و تانزانیا در آفریقای شرقی بودند را از بین برد.

برای كمك به قربانیان این حادثه دلخراش،بیش از 300 میلیون پوند،از سرتاسر دنیا جمع آوری شد.

بر خلاف اقیانوس آرام،هیچ سرویس هشدار سازمان دهی شده ای،اقیانوس هند را پوشش نمی دهد. بخشی از آن به علت نبود سونامی بزرگ از سال 1883 (فوران كراكاتوا)می باشد كه 36000 نفر را كشت.پس از سونامی 2004 اقیانوس هند،یونسكو و دیگر سازمانهای جهانی،در صدد ایجاد یك سیستم جهانی ثبت سونامی برآمده اند.

امواج مدی:

امواج مدی(یافقط موج)پدیده ای مدی است كه در آن لبه پیشروی مد،موجی(یا امواجی)از آب را تشكیل می دهد كه برخلاف جهت جریان،به سمت بالای رودخانه حركت می كند. در واقع،این موج،یك موج مدی واقعی است(با سونامی اشتباه نشود).

این امواج،در مكانهای اندكی در دنیا به وجود می آیند،در مناطقی كه دارای محدوده مدی بزرگی هستند،تنها در مدهای مشخص رخ می دهند و هنگامی كه مد،به رودی كم عمق و باریك با خلیجی عریض می رسدتشكیل می شوند.موج مدی،مثالی طبیعی از موج های منفرد است.امواج بزرگ برای كشتیرانی خطرناك هستند.

لغت بور،از لغت قدیمی انگلیسی و از لغت بارا در الدنورس گرفته شده كه به معنای موج است.

موج عجیب:

امواج عجیب،كه امواج سركش یا امواج هیولاهم نامیده می شوند،امواج نسبتا بزرگ،ناگهانی و سطحی اقیانوس هستند كه می توانند باعث غرق شدن كشتیهای متوسط-بزرگ شوند.زمانی تصور می شد كه این امواج،امواجی افسانه ای باشند اما امروزه معلوم شده كه پدیده طبیعی اقیانوسی می باشند(اگر چه نسبتا نادر هستند).وجود آنها،تنها در سال 2004 ،ثابت شد هنگامی كه ماكس ویو،و مركز تحقیقات GKSS ،بااستفاده از داده های جمع آوری شده توسط ماهوارههای ESA ،چندین نمونه از این امواج را،در حین مطالعات مداوم شناسایی كردند.

 

تاریخچه:

معمولا امواج طوفانی میان اقیانوسی به ارتفاع 7 متر(23 فوت)می رسند و می توانند حداكثر به ارتفاع 15 متر(50 فوت)هم برسند اما برای قرنها افسانه های دریایی از وجود امواج بسیار بزرگ صحبت می كردند هیولاهای واقعی كه ارتفاع آنها به بیش از 30 متر(100 فوت)می رسید(تقریبا به ارتفاع یك ساختمان 12 طبقه)و بدون هیچ هشداری،در میان اقیانوس و در مقابل جریانها و جهت باد غالب و اغلب در هوای كاملا آفتابی ظاهر می شدند. گفته می شود كه این امواج حاوی دیواری عمودی از آب هستند كه در جلوی یك دراز گودال بسیار عمیق قرار دارد و این دراز گودال به قدری عمیق است كه به آن گودال دریایی گفته می شود.كشتی ای كه با چنین موج عظیمی روبه رو شود،بعید است بتواند از فشار مهیب آن كه بیش از 100 تن بر متر مربع است و در اثر وزن موج ایجاد می شود نجات و رهایی یابد و مطمئنا ظرف چند ثانیه غرق خواهد شد(معمولا طراحی كشتیها برای امواج طوفانی مدور با ارتفاع بیش از 15 متر و فشار حدود 15 تن بر متر مربع می باشد).

دانشمندان مدتهای طولانی این داستانها را رد می كردند و ادعا می كردند كه مدلهای ریاضی نشان داده اند كه امواج اقیانوسی با ارتفاع بیش از 15 متر،ازنظر احتمالات،در 1000 سال اخیر نادر بوده اند.اما تصاویر ماهواره ای در سالهای اخیر،تایید كرده اند كه امواج با ارتفاع بیش از 30 متر،بر مبنای مدل خطی اندازه موج،بسیار متداول تر از احتمال ریاضیاتی هستندو نشان می دهد كه در حقیقت،این امواج،سالانه،بارها در همه اقیانوسهای جهان رخ می دهند همین امر،سبب بررسی مجدد علت پیدایش آنها شد و سوالهای اساسی را در مورد بسیاری از قوانین پذیرفته شده مهندسی دریایی ایجاد كرد.

توجه داشته باشید كه امواج عجیب محلی،كه در اینجا بحث شدند ،همان سونامی،كه قبلا امواج مدی هم نامیده می شد،نیستند.سونامی،امواج جابه جا شده است كه با سرعت بسیار زیادی حركت می كند و در آبهای عمیق،غیر قابل توجه است. امواج سونامی تنها هنگامی كه به خطوط ساحلی نزدیك می شوند،خطرناك هستند. در دریاهای عمیق،سونامی برای كشتیرانی تهدید كننده نیست. بر عكس،امواج عجیب پدیده آبی كوتاه مدت و محلی هستند كه فراوان در دریاها رخ می دهند.

علل احتمالی امواج عجیب:

پدیده امواج عجیب، هنوز هم موضوع تحقیقات است بنابراین بسیار زود است كه به روشنی بگوییم كه رایج ترین علل آن چه هستند یا چرا آنها از جایی به جای دیگر تغییر می كنند.به نظر می رسد جاهایی كه جریان قوی،در جهت مخالف جهت اولیه حركت امواج جریان می یابد،مناطق با بالاترین خطر قابل پیش بینی هستند.مناطق نزدیك كایه آگولهاس،در جنوب آفریقا یكی از این مناطق است. اما از آنجا كه این فرضیه و پیدایش همه امواجی مشاهده شده را توضیح نمی دهد،با متغیرهای محلی چندین مكانیزم مختلف ممكن است .

مكانیزمهای پیشنهاد شده برای امواج عجیب شامل موارد زیر است:

طبق بعضی از تحقیقات:

1-كاملا ممكن است كه یك موج عجیب در اثر فرآیند طبیعی غیر خطی از زمینه تصادفی امواج كوچكتر به وجود می آید.در چنین موردی،این فرضیه وجود دارد كه موج غیر معمول وناپایداری تشكیل می شود كه انرژی امواج دیگر را گرفته و قبل از این كه ناپایدار شده و اندكی بعد ریزش كند خود به صورت هیولایی عمودی رشد می كند.

میزان وقوع:

پروژه ماكسویو،با استفاده از رادار،در سال 2001 ،در سه هفته،سطح اقیانوس را مطالعه كرد.آنها در آن زمان،30000 عكس گرفتند كه هر یك 5*10 كیلومتر از اقیانوس را می پوشاند و كل مساحت آن 5/1 میلیون كیلومتر مربع شد.در 10 تا از این عكسها،امواج غول پیكر دیده شدند یا یك موج در هر 000/150 كیلومتر مربع دیده شد.باید توجه داشت كه موج كوتاه مدتی در یك بخش از اقیانوس با این اندازه،در نوع خود پدیده ای بسیار نادر است.

موج پنهان:

موج پنهان،اصطلاحی است كه برای توصیف امواج بزرگ و نامتناسب ساحلی به كار می رود كه اغلب بدون هشدار،در یك رشته موج ظاهر می شوند.موج پنهان هنگامی تشكیل می شود كه انرژی تعدادی از امواج كوچكتر،یك جا متمركز می شود.این،روش،شبیه همان روشی است كه تصور می شود امواج عجیب اقیانوسهای عمیق به آن طریق تشكیل می شوند البته در مقیاسی بسیار كوچكتر.

چون امواج،بسیار بزرگتر از امواج پیشرونده هستند،می توانندشناگران بی احتیاط یا حتی افراد نا آگاه ساحل را گرفته و آنها را به دریا ببرند.امواج پنهان،پدیده ساحلی جهانی است اگر چه معلوم شده كه این امواج در بعضی مناطق،متداول تر از مناطق دیگر هستند. در ایالات متحده،كالیفرنیای شمالی،اورگون و واشنگتن تحت تاثیر این امواج قرار می گیرند.

در بسیاری از بخشهای جهان،افسانه های محلی پیش بینی می كنند كه در میان تعداد مشخصی از امواج،یكی از آنها بسیار بزرگتر از بقیه خواهد بود(از هر هفت موج،یكی از آنها اصلی است كه انتشار گسترده ای دارد و از طریق موزیك و ادبیات وارد فرهنگ عموم شده است).در حالیكه این عقاید هیچ مبنای علمی ندارد زیرا امواج پنهان،الگویی قابل  پیش بینی ندارند،آنها رابطه ای عمومی با خود پدیده دارند و برای آموزش ساكنین ساحل درباره ضرورت حفظ هوشیاری هنگامی كه نزدیك دریا هستند به كار می رود.